Therapievormen bij Psychologiepraktijk Betuwe

Cliënten vanaf 18 jaar en ouder kunnen bij Psychologiepraktijk Betuwe met verschillende psychische klachten terecht. De praktijk richt zich op de Generalistische Basis GGZ problematiek.

Voorbeelden van klachten die wij in onze psychologiepraktijk behandelen

$
Somberheid, depressie en schuldgevoel
$
Angst, spanningen en fobieën
$
Trauma, PTSS
$
Overspannenheid, burn-out
$
Verlies en rouw
$
Piekeren, veelvuldig zorgen maken
$
Dwangmatig handelen en dwanggedachten
$
Relationele problemen
$
Aanhoudende lichamelijke klachten
$
Slaapproblemen
$
Gebrek aan zelfvertrouwen
$
Assertiviteitsproblemen
$
Identiteitsproblemen
$
Problemen rond seksualiteit

Het behandelen van psychoses, schizofrenie, verslavings- en forensische problemen, persoonlijkheidsstoornissen, eetproblematiek en crisisgevoeligheid behoren niet tot het werkgebied in de Generalistische Basis GGZ. Uw huisarts kan u verder helpen met het zoeken naar passende hulp.

Intake en behandelplan

De behandeling is praktisch en kortdurend. De behandelaar zal eerst een intake met u doen. Daarna wordt met u besproken wat de behandelaar denkt dat er aan de hand is en wordt er een behandelplan opgesteld. Indien gewenst kunnen uw naasten bij de behandeling betrokken worden.

Er wordt samen naar het doel van de behandeling gekeken en de manier waarop dat doel het beste bereikt kan worden. Ook wordt er ingeschat hoe lang de behandeling gaat duren. De behandelaar zal tijdens de behandeling met u blijven overleggen en evalueren.

Therapeutische referentiekaders

Bij de behandeling kunnen verschillende therapeutische referentiekaders ingezet worden, zoals; cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, COMET, EFT, focussen (Gendlin), oplossingsgerichte therapie, ACT, familieopstellingen (individueel of in een groep), hypnotherapie en therapie voor seksuele disfuncties.

Voor psychodiagnostisch onderzoek (zoals ADHD-, autisme- of persoonlijkheidsonderzoek) verwijzen we u naar collega praktijken.

ROM -meting

Eén onderdeel van de behandeling is het invullen van één of meerdere vragenlijsten. Uw behandelaar wil graag weten of uw klachten verminderen en doet daarom een start-, (tussen-) en een eindmeting. Dit wordt in vaktermen ROM -meting genoemd, een afkorting van Routine Outcome Monitoring.

De Chamotte 4a
4191 GT Geldermalsen

06 251 244 12
info@psychologiepraktijkbetuwe.nl

De Chamotte 4a
4191 GT Geldermalsen

06 251 244 12
info@psychologiepraktijkbetuwe.nl

Grafisch ontwerp door MARA Branding & Design | Website door Buro Kriebels