Therapie


Cliënten vanaf 18 jaar en ouder kunnen bij Psychologiepraktijk Betuwe met verschillende psychische klachten terecht. De praktijk richt zich op de Generalistische Basis GGZ problematiek.

 

Voorbeelden van klachten die behandeld kunnen worden:

· Somberheid, depressie en schuldgevoel
· Angst, spanningen en fobieën
· Trauma, PTSS
· Overspannenheid, burn-out
· Piekeren, veelvoudig zorgen maken
· Dwangmatig handelen en dwanggedachten
· Relationele problemen
· Onbegrepen lichamelijke klachten
· Slaapproblemen
· Gebrek aan zelfvertrouwen
· A
ssertiviteitsproblemen
· Identiteitsproblemen (wie ben ik en wat wil ik)    

· Problemen rond seksualiteit
· Verlies en rouw

 

Het behandelen van psychoses, schizofrenie, verslavings- en forensische problemen, persoonlijkheidsstoornissen, eetproblematiek en crisisgevoeligheid behoort niet tot het werkgebied in de Generalistische Basis GGZ. Uw huisarts kan u verder helpen met het zoeken naar passende hulp.

 

De behandeling is praktisch en kortdurend. De behandelaar zal eerst een intake met u doen. Daarna wordt met u besproken wat de behandelaar denkt dat er aan de hand is en wordt er een behandelplan opgesteld. Indien gewenst kunnen uw naasten bij de behandeling betrokken worden. Er wordt samen naar het doel van de behandeling gekeken en de manier waarop dat doel het beste bereikt kan worden. Ook wordt er ingeschat hoelang de behandeling gaat duren. De behandelaar zal ook tijdens de behandeling met u blijven overleggen en evalueren.

 

Er kunnen verschillende therapeutische referentiekaders ingezet worden, zoals; cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, COMET, EFT, focussen (Gendlin), oplossingsgerichte therapie, ACT, familieopstellingen (individueel) en hypnotherapie.

 

Voor psychodiagnostisch onderzoek (zoals ADHD-, autisme- of persoonlijkheidsonderzoek) verwijzen we u naar collega praktijken.

 

Eén onderdeel van de behandeling is het invullen van één of meerdere vragenlijsten. Uw behandelaar wil graag weten of uw klachten verminderen en doet daarom een start-, (tussen-) en een eindmeting. Dit wordt in vaktermen ROM-meting genoemd, een afkorting van Routine Outcome Monitoring.

 

Naast cliëntcontacten wordt in de praktijk tevens supervisie aan (pas afgestudeerde) psychologen gegeven.