Psycholoog

Esteri Brussaard

Mijn ambitie als psycholoog is dat men in alle rust en met veilige begeleiding stappen kan maken om pijnlijke ervaringen toe te laten en te verwerken, dat de persoonlijke ontmoeting en verbinding voorop staat, dat er maatwerk geleverd kan worden en dat er zo’n open sfeer gecreëerd kan worden dat er de diepste wonden en schaamte gedeeld en hersteld kunnen worden.

Op mijn 13de vertelde ik op school dat ik psycholoog wilde worden. Ik ging regelmatig naar de bibliotheek om boeken over lichaamstaal te lezen in de hoop het gedrag van mensen beter te kunnen interpreteren. Deze passie voor psychologie is nooit verdwenen en uiteindelijk mijn beroep geworden. Het kunnen begrijpen waarom iemand is zoals hij/zij nu is en samen onderzoeken welke aspecten losgelaten of juist versterkt kunnen worden, intrigeert mij. Het zoeken naar wat bij iemand past, hoe iemand meer zijn/haar authentieke zelf kan zijn en waar iemand in het leven naartoe wil, komt vaak terug in de gesprekken in de therapiekamer.

In 2007 studeerde ik af aan de Universiteit van Tilburg in de richting Geestelijke Gezondheidspsychologie waarna ik ging werken met jongvolwassenen met emotionele en gedragsproblemen. Na een aantal jaren kreeg ik meer affiniteit met volwassen zorg en werken als een therapeut en ben ik opgeleid tot GZ-psycholoog BIG. Ik ben o.a. werkzaam geweest in de Specialistische GGZ (bij angststoornis- en stemmingsstoorniscentrum) en bij Expertise Centrum Psychodiagnostiek. Werken in de Generalistische Basis GGZ vind ik prettig, omdat men een breed scala van diverse klachten behandelt, doelgericht werkt en vaak de klachten effectief kan behandelen.

Verder ben ik getrouwd, heb ik twee kinderen en vind ik het fijn om in mijn vrije tijd te sporten, koken en bakken, fotograferen en lezen. Ik kom oorspronkelijk uit Finland, maar leef voor het grootste deel van mijn volwassen leven in Nederland.

Ik ben lid van onderstaande beroepsverenigingen:
· Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten(LVVP)
· Vereniging EMDR Nederland (VEN)
· Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

 

De praktijk is in mei 2020 gevisiteerd door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), waarna een vijfjarig certificaat is toegewezen.