Praktisch

 

VISITATIE
De praktijk is in mei 2020 gevisiteerd door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), waarna een vijfjarig certificaat is toegekend. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering, wat psychologen helpt om te leren en te verbeteren van hun vak.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Psychologiepraktijk Betuwe. Wilt u deze vóór de behandelafspraak doornemen, we vragen u deze aan het begin van de behandeling te ondertekenen? Algemene voorwaarden

 

BEROEPSCODE
Psychologen houden zich aan een beroepscode. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. U kunt meer informatie hier vinden.

 

PRIVACYBELEID EN BEROEPSGEHEIM
Het fundament van de professionele relatie van de psycholoog met de cliënt is gelegen in de vertrouwensrelatie. De psycholoog heeft een beroepsgeheim, oftewel geheimhoudingsplicht zodat cliënten erop kunnen vertrouwen dat zij vrijuit kunnen spreken. Het beroepsgeheim is echter begrensd en moet op grond van wet- en regelgeving soms doorbroken worden (wanneer cliënt een gevaar voor zichzelf of voor anderen brengt). Daarnaast is voor goede hulpverlening ook het delen van informatie soms noodzakelijk. U vindt hier informatie over het omgaan met cliëntgegevens.

 

KLACHTENREGELING
Bent u ergens ontevreden mee, dan is de eerste stap om dit samen met de behandelaar te bespreken. Hopelijk kan een gesprek over uw onvrede verheldering geven. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klachtenfunctionaris van de LVVP vragen om te bemiddelen. U vindt de klachtenregeling van LVVP hierin.

 

KWALITEITSSTATUUT
Elke BIG-geregistreerde GGZ-professional met een eigen praktijk is verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin kunt u lezen hoe de behandelaar de kwaliteit van de praktijk heeft geregeld. Het kwaliteitsstatuut van Psychologiepraktijk Betuwe is op verzoek in te zien.