Kosten

 

VERGOEDE ZORG
De behandeling valt onder de Generalistische Basis GGZ en wordt in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar vergoed. De voorwaarde is dat u een geldige verwijsbrief heeft en dat er sprake is van een stoornis. De factuur wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

De praktijk heeft in 2022 contract met alle zorgverzekeraars. Voor de zorgkosten die worden vergoed uit het basispakket, geldt eerst het eigen risico (€385 in 2022) en het resterend bedrag wordt vergoed.


Let op:
Van de zorgverzekeraars CZ, DeltaLoyd, OHRA is het omzetplafond bereikt en kunnen de cliënten van deze zorgverzekeraars niet meer aangenomen worden. U kunt contact opnemen met het CZ Zorgteam (013-5949110) voor het vinden van een andere zorgverlener. 

 

NIET VERGOEDE ZORG/ZELF BETALEN
Heeft u wel klachten, maar is er geen sprake van een stoornis zoals depressie, angst of persoonlijkheidsproblematiek, dan vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling niet. Voorbeelden van klachten die niet vergoed worden zijn:

 

  • Werkgerelateerde of studieproblemen 
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Levensfaseproblemen 
  • Aanpassingsstoornis
  • Slaapstoornissen
  • Een fobie

 

U kunt nog steeds terecht bij de praktijk met deze klachten, u dient dan zelf de rekening te betalen. Kosten voor werkgerelateerde problematiek worden soms ook door de werkgever betaald. Het tarief voor niet vergoede zorg is €105 per sessie.