Kosten

 

VERGOEDE ZORG
De behandeling valt onder de Generalistische Basis GGZ en wordt in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar vergoed. De voorwaarde is dat u een geldige verwijsbrief heeft en dat er sprake is van een stoornis. De factuur wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

 

De praktijk heeft geen contract met de zorgverzekeraars VGZ en Caresq, wat inhoudt dat de factuur naar de cliënt verstuurd zal worden en dat de cliënt achteraf een deel van de behandeling terugbetaald krijgt (lees meer Niet gecontracteerde zorg 2021). De percentage hoeveel u terug krijg is afhankelijk van uw zorgpolis en ligt meestal tussen de 65-100%. Vraag bij uw verzekeraar in welke mate u de behandeling vergoed krijgt.

 

Voor de zorgkosten die worden vergoed uit het basispakket, geldt eerst het eigen risico (€385 in 2021). In de Generalistische Basis GGZ worden zogenaamde ‘zorgzwaarteproducten’ onderscheiden (kort, middel, intensief en chronisch). In deze producten wordt alle tijd die besteed is aan de behandeling verrekend, zowel directe als indirecte tijd. Er is een vast tarief per product, wat door wettelijke richtlijnen wordt bepaald. De tarieven conform NZa voor niet-gecontracteerde zorg zijn in 2021:

 

 • Kort: €522,13 (±5 sessies)
 • Middel €885,01 (±8 sessies)
 • Intensief €1.434,96 (±11 sessies)
 • Chronisch €1.380,49 (±11 sessies)
 • Onvolledig behandeltraject €228,04 (1-2 sessies: wanneer na intake blijkt dat u niet op de juiste plek bent)
 • No-Show tarief: €67,50 (niet of niet tijdig geannuleerde afspraak)

 

NIET VERGOEDE ZORG/ZELF BETALEN
Heeft u wel klachten, maar is er geen sprake van een stoornis zoals depressie, angst of persoonlijkheidsproblematiek, dan vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling niet. Voorbeelden van klachten die niet vergoed worden zijn:

 

 • Werkgerelateerde of studieproblemen 
 • Relatieproblemen
 • Rouw
 • Levensfaseproblemen 
 • Aanpassingsstoornis
 • Slaapstoornissen
 • Een fobie

 

U kunt nog steeds terecht bij ons met deze klachten, u dient dan zelf de rekening te betalen. Kosten voor werkgerelateerde problematiek worden soms ook door de werkgever betaald. Het tarief is door NzA bepaald en bedraagt vanaf januari 2021 €114,14 per sessie.