Familieopstelling in Geldermalsen

Regelmatig verzorgen wij een familieopstellingendag bij Psychologiepraktijk Betuwe.
Je kunt zowel voor een groepsopstelling als voor een individuele opstelling terecht.

Voor groepsdeelname hebben wij de volgende data gepland:

Zaterdag 15 juni 2024
Zaterdag 13 juli 2024

 

Wat is een familieopstelling?

Familieopstelling, ontwikkeld door Bert Hellinger, is een therapeutische techniek om de dynamiek van het systeem ‘de familie’ zichtbaar te maken. Het doel van familieopstellingen is om vanuit symptomen op het persoonlijk vlak (b.v. angsten, lichamelijke klachten of relatieproblemen) de onderliggende dynamiek van een systeem zichtbaar te maken. Of we nu willen of niet, zijn wij onlosmakelijk verbonden met ons familiesysteem van herkomst. Als die dynamiek en verbinding duidelijk wordt, is verandering mogelijk en kan de natuurlijke energie in je leven beter gaan stromen. 

Bij een familieopstelling komt aan het licht wat vaak verborgen is gebleven, waar weinig of niet over gesproken is en het geeft inzicht in de dieperliggende oorzaken. Gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in het verleden, kan ons in het dagelijks leven (on)bewust beïnvloeden, waardoor we niet lekker in ons vel zitten.

Tijdens een familieopstelling wordt onder begeleiding van GZ-psycholoog Esteri Brussaard gekeken naar personen en gebeurtenissen binnen het familiesysteem en hoe ze met elkaar verbonden zijn en invloed kunnen hebben op het heden.

Hoe verloopt een familieopstelling?

Iedereen kan zich aanmelden om mee te doen bij een opstelling. Voorkennis is niet nodig. Een familieopstelling vindt plaats zonder de echte familieleden. De familieleden worden vertegenwoordigd door representanten (de andere deelnemers). De deelnemers van de groep kennen elkaar doorgaans niet. Met de opstelling worden emotionele spanningsvelden binnen de familie helder gemaakt en kan de onderliggende oorzaak van het probleem worden opgespoord.

Terwijl de representanten geen kennis hebben genomen van de vroegere situatie in de familie, gaan ze zich voelen, gedragen en bewegen als de “representanten rol” die ze op dat moment aan hebben genomen. Door te luisteren naar de gevoelens van de representanten en te kijken naar de non-verbale signalen van ze, komt er stap voor stap meer inzicht en duidelijkheid in de -tot nu toe onbewuste- processen in de familie en hoe deze invloed kunnen hebben op je.  

Welke thema’s kunnen ingebracht worden?

Als deelnemer aan een familieopstelling kun je een thema of vraag inbrengen. Iets waarover je meer duidelijkheid wilt of meer inzicht in wilt hebben. Vragen over jezelf, relaties die je (niet) aangaat, emotionele problemen of bepaald gedrag waarvan je niet weet waar het vandaan komt of hoe je het kunt oplossen, kunnen thema’s zijn.

Maar ook regelmatig terugkerende emoties als boosheid, verdriet of angst, trauma’s, gezondheidsproblemen of onopgeloste conflicten uit je verleden kun je inbrengen. Een familieopstelling kan jou helpen te zien waar je vastloopt, het werkt op de diepste lagen van het onbewuste, verandert en harmoniseert.

Meekijken, representant of vraaginbrenger

Wil je meedoen aan de familieopstelling, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Bij elke opstelling is er een mogelijkheid om meer passief of actief aanwezig te zijn. Ook mag een representantenrol zonder verdere toelichting afgewezen worden.

Aanwezig
‘Gewoon’ aanwezig te zijn, meer passief en zonder inbreng van een hulpvraag of je op te stellen als representant. Je observeert en kijkt van afstand naar het proces. Dit kan een goede eerste stap zijn om kennis te maken met deze therapievorm.
Representant

 Representant zijn, als de hulpvrager je uitkiest. Vaak wordt iemand die een gelijksoortige of nauw verwante dynamiek heeft dan de persoon die zij/hij representeert uitgekozen. Ook als representant kan er dus veel bij jou in beweging worden gebracht waardoor je ook op een dieper niveau een helende werking zult ervaren. 

Vraaginbrenger
Je brengt actief een thema in. Jij staat centraal in de opstelling, kiest de representanten uit en werkt aan je hulpvraag.

Individuele deelname

Een individuele familieopstelling is een mooie optie, mocht je groepsgewijs (nog) niet willen werken, maar benieuwd zijn naar dit zeer effectieve en verhelderende werkmethode. We werken dan met vloerankers of met een tafelopstelling. In een individuele opstelling komt het inzicht vanuit het eigen perspectief, ‘het persoonlijk geweten’ genoemd en in groepsverband krijg je ook vanuit representanten inzicht.

Bij welke vorm van familieopstelling ook gekozen wordt, spelen dezelfde wetmatigheden, waarnaar gekeken zal worden: ‘balans tussen geven en nemen’, ‘de natuurlijke ordening’ en ‘iedereen hoort erbij’. In een individuele opstelling kunnen deze wetmatigheden en hoe ze nageleefd worden zichtbaar gemaakt worden en van daaruit een oplossing voor de hulpvraag gevonden worden. Meestal is één gesprek voldoende om zelfstandig weer verder te kunnen. Er is uiteraard een mogelijkheid voor een coachingstraject of voor een psychologische behandeling na de opstelling. Kosten voor een individuele familieopstelling bedragen €140,- en de duur is gemiddeld 90 minuten en maximaal 120 minuten.

Groepsdeelname

Regelmatig plannen wij familieopstellingen in groepsverband. Je kunt je hiervoor opgeven als representant (€45,- per sessie) of als vraaginbrenger (€160,- per sessie).

Ook het ‘representant-zijn’ kan een unieke ervaring zijn. Elke opstelling is in meer of mindere mate voor iedereen. Je leert de waarnemingen duidelijk te verwoorden en oordelen of vooroordelen vallen weg. Je kan jezelf plotseling krachtig voelen, waar je anders eerder angstig was of juist kwetsbaar, waar je normaal van je kracht overtuigd bent. Al deze waarnemingen maken je rijker en bewuster en beïnvloeden je levenservaringen. Iedereen kan in principe representant zijn. Je hoeft hiervoor niet over bepaalde vaardigheden of ervaring te beschikken. Wel wordt er een actieve,  nieuwsgierige en open houding verwacht, zodat de sfeer fijn en veilig in de groep is. 

Praktische informatie groepsdeelname

$
De dag begint om 10:00 uur en duurt afhankelijk van de groepsgrootte uiterlijk tot 17:00 uur. Vanaf 09:30 uur kunt u binnenlopen.
$
Er is plek voor maximaal 6 vraaginbrengers. Hierdoor waken we dat iedereen voldoende tijd krijgt voor eigen inbreng en persoonlijke proces.
$
Indien er minder dan 8 personen inschrijven, kan een opstelling niet doorgaan. Er is immers een aantal personen nodig, die als representant op kunnen treden. 
$
De dag vindt plaats op De Chamotte 4a in Geldermalsen. De ingang is aan de rechterzijde van het gebouw. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.
$
Inclusief koffie, thee en lekkers. Neem je eigen lunch mee. Restaurants/supermarkten zijn niet vlakbij in de buurt. 
$
Neem eventueel extra sokken/slofjes mee. Tijdens de opstelling worden (in het algemeen) geen schoenen gedragen.   
$

Ben je een ondernemer? Je investering is zakelijk aftrekbaar.

Leuk om te weten: Onze Instagram-pagina

@psychologiepraktijkbetuwe

Inschrijven

Uw inschrijving voor een familieopstelling ontvangen wij graag via dit formulier.

Na de inschrijving voor een individuele deelname nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.

Voor groepsdeelname hebben wij de volgende data gepland:


Zaterdag 15 juni 2024
Zaterdag 13 juli 2024 
 

Wij kijken uit naar jouw aanwezigheid.

Indien groepsdeelname, kies een datum

Indien groepsdeelname, kies uw rol

Algemene voorwaarden familieopstellingen

8 + 9 =

© 2023 - 2024 Psychologiepraktijk Betuwe | Alle rechten voorbehouden

Grafisch ontwerp door MARA Branding & Design | Website door Buro Kriebels

© 2023 - 2024 Psychologiepraktijk Betuwe | Alle rechten voorbehouden

Grafisch ontwerp door MARA Branding & Design | Website door Buro Kriebels