Psychologische hulp in de Betuwe

Psychologiepraktijk Betuwe biedt kortdurende en klachtgerichte behandelingen voor mensen met lichte of matig ernstige psychische problemen die passen bij de Generalistische Basis GGZ.

Veel psychische klachten zijn goed te behandelen, zoek daarom tijdig hulp!

“Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan”

Het bos antwoordt op dezelfde manier hoe je roept

Wij zijn er voor de cliënt

De praktijk streeft er naar om laagdrempelige zorg met brede expertise en met persoonlijke aandacht in de regio Betuwe te bieden. Hierbij staan de persoon, zijn/haar eigen waarden en een veerkrachtige mens centraal.

Maatwerk achten wij belangrijk. In samenwerking met cliënt vergroten we zelfinzicht, versterken we eigen verantwoordelijkheid en begeleiden we cliënt om regie van eigen leven te nemen.

Therapievormen bij
Psychologiepraktijk Betuwe

De behandelingen in onze psychologiepraktijk zijn praktisch en kortdurend. Na een intake met de cliënt zal de behandelaar een behandelplan opstellen. Samen met de cliënt wordt er naar het doel van de behandeling gekeken en de manier waarop het doel het beste bereikt kan worden.

Cliënten vanaf 18 jaar en ouder kunnen bij Psychologiepraktijk Betuwe met verschillende psychische klachten terecht. Wij bieden diverse therapievormen.

Familieopstellingen

Gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in het verleden, kan ons in het dagelijks leven (on)bewust beïnvloeden, waardoor we niet lekker in ons vel zitten.

Tijdens een familieopstelling wordt onder begeleiding van GZ-psycholoog Esteri Brussaard gekeken naar personen en gebeurtenissen binnen het familiesysteem, hoe ze met elkaar verbonden zijn en hoe ze invloed hebben op het heden.

 

 

‘Alles omvattende inzichten kunnen niet bereikt worden enkel en alleen door het verstand. Lichaam, geest en ziel dienen in het beoordelingsproces te worden meegenomen, zodat we ons instinctief kunnen ontwikkelen in een richting die onze groei bevordert en die zich weg beweegt van alles dat ons niet ten dienst staat.’  

Bert Hellinger

© 2023 - 2024 Psychologiepraktijk Betuwe | Alle rechten voorbehouden

Grafisch ontwerp door MARA Branding & Design | Website door Buro Kriebels

© 2023 - 2024 Psychologiepraktijk Betuwe | Alle rechten voorbehouden

Grafisch ontwerp door MARA Branding & Design | Website door Buro Kriebels